Publicatie overzicht

Publicaties 2008 – 2014
Volledig overzicht is opvraagbaar

Artikelen

Boekbesprekingen

 • Jan Prij (2013) De ongemakkelijke waarheden van Žižek 28 mei 2013 Friesch Dagblad
 • Jan Prij  (2013) Vattimo voor pastores en pastoranten, 25 februari 2013, OVP
 • Jan Prij (2012): Frits de Lange: In andermans handen: In andermans handen, NRK 12-12
 • Jan Prij (2012) ‘Sloterdijk: Onheilsprofeet tegen wil en dank’ in: Dijkman, Pieter Jan, Frank van den Heuvel & Jules Kortenhorst ‘Duurzaam denken, duurzaam doen’ CDV lente 2012, pp.146-149
 • Jan Prij (2012): Gabriël van den Brink (red); De lage landen en het hogere: ‘Eigentijds idealisme II’, NRK 03-12
 • Jan Prij (2012): Gabriël van den Brink (red); Eigentijds idealisme: ‘Tegen het cynisme’, NRK 02-12
 • Jan Prij (2012): Marco van Müchhausen; Das Münchhausen Prinzip. Wie sie sich an eigenen Schopf aus dem Sumpf zielen: ‘Baron van Münchhausen als bron van troost’, NRK 01-12
 • Jan Prij (2011): Noordegraaf en Greetje Witte-Rang; ‘In de wereld werkzaam zijn’, NRK 12-11
 • Jan Prij (2012): Just van Es; Weg van het moeten: ‘De onmogelijke weg van het geloof’, NRK 10-11
 • Jan Prij (2011): Religie voor ongelovigen; Over Sloterdijk: ‘Je moet je leven veranderen’ en Alain de Botton: ‘Religie voor atheïsten’, NRK 07-11
 • Jan Prij (2011): Jos de Mul; Paniek in de polder, NRK 05-11
 • Jan Prij (2011): Spreken over God: ‘Laffe PKN nota stap terug in de tijd’, NRK 01-11
 • Jan Prij (2011): ‘Hoe word ik gelukkig?’, NRK 12-10
 • Jan Prij (2011): Marc de Kesel ‘Goden breken’, NRK 09-10
 • Jan Prij (2010): Joke Hermsen ‘Stil de tijd’, NRK 05-10
 • Jan Prij (2010): Erik Borgman ‘Overlopen naar de babaren’, NRK 04-10
 • Jan Prij (2010): Maurice Merleau Ponty, Fenomenologie van de waarneming; ‘Loflied op het lichaam’, Nederlands Dagblad, 31 maart 2010
 • Jan Prij (2008): ‘Karl Barth slaat door in fascinerende tirade’ Bespreking van Karl Barth ‘De brief aan de Romeinen’ in: Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’, CDV herfst 2008, pp. 178-182

Columns

 • Jan Prij (2012): ‘Vrolijke zwaarmoedigheid’, website Jan Prij, juni 2012
 • Jan Prij (2012): ‘Doemdenken helpt niet’, website Stichting Management Studies, maart 2012
 • Jan Prij (2011): ‘Een levensregel voor beginners’, NRK 07-11
 • Jan Prij (2011): ‘De tour in Rotterdam’, NRK 07-10
 • Jan Prij (2010): ‘De kring van compassie vergroten’, NRK 03-10

Interviews

 • Pieter Jan Dijkman & Jan Prij, CDV in gesprek met Jacob Kohnstamm, ‘ Hijs de stormbal:  het spook van digitale predestinatie moet worden gekeerd’,  CDV herfst 2014,   pp.72-78.
 • Jan Prij (2014) Interview met Clémence Ross van Dorp, ‘Wmo in CDA nooit goed begrepen’  CDV zomer 2014, pp. 52-53
 • Jan Prij (2014) Interview met Annemarie van Veldhuizen, ‘Gesprekken kunnen helen en bevrijdend werken’ CDV lente 2014, pp. 136-137
 • Pieter Jan Dijkman & Jan Prij, CDV in gesprek met Petra de Jong, ‘Het moet doodnormaal zijn om te spreken over een zelfgekozen levenseinde’, CDV lente 2014, pp. 138-143
 • Pieter Jan Dijkman & Jan Prij, CDV in gesprek met Carlo Leget, ‘Een te functionalistische benadering van de zorg tast de menselijkheid aan’ CDV lente 2014, pp. 153-159.
 • Jan Prij (2012) Interview met Len Lafeber: ‘Passie voor pastoraat’, NRK 12-12
 • Pieter Jan Dijkman en Jan Prij (2012): Het ontbreekt de politieke elite aan liefde voor het volk’ CDV in gesprek met Gabriel van den Brink in: Borgman, Erik, Pieter Jan Dijkman &Paul van Geest. ‘Het christelijke in de politiek’ CDV herfst 2012, pp. 71-79
 • Jan Prij (2012) Interview met Gérard Francken: ‘Gezag verdien je door goed te kunnen acteren in verschillende rollen’ NRK, 08-12.
 •  Jan Prij (2012) Interview Andries Stam: ‘Over de rijkdom van traditie en proeven van liturgie’, NRK (Nieuw Rotterdams Kerkblad), 04-12
 • Jan Prij (2011) Interview Mirjam Fokkema: ‘Hedendaags activisme heeft ritueel tegenwicht nodig’, NRK, 11-11
 • Jan Prij (2011) Interview Ted Eggink: ‘Vorming in kunst essentieel voor creatieve samenleving’, NRK 09-11
 • Jan Prij (2011) Interview Dick van Kampen: ‘Een naar binnen gekeerde kerk maakt zichzelf overbodig’, NRK 06-11
 • Jan Prij (2011) Interview Bob Kagenaar: ‘De kerk daar zit muziek in’, NRK 11-10
 • Jan Prij (2011) Interview met Jan Laan: ‘Door organisatorische beslommeringen raken essentiële geloofsvragen uit beeld’, NRK 08-10
 • Jan Prij (2010): ‘Bewaken langetermijn focus in de politiek cruciaal’, CDV in in gesprek met Ernst Hirsch Ballin, Aart Jan de Geus & Pieter van Geel in: Pieter Jan Dijkman, Jos van Gennip & Raymond Gradus (red): ‘De Balkenende-Balans’, CDV winter 2010, pp. 160-167
 • Jan Prij (2010): ‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart’, CDV in gesprek met Koos van der Steenhoven & Berend Kamphuis in: Hans Borstlap, Gerrit de Jong & Jan Prij (red): ‘Het mes erin?! Snijden in de overheidsbureaucratie’, CDV herfst 2010, pp. 100-106
 • Jan Prij (2010) ‘Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing’, CDV in gesprek met Alexandrien van der Burgt-Franken in: Hans Borstlap, Gerrit de Jong & Jan Prij (red): ‘Het mes erin?! Snijden in de overheidsbureaucratie’, CDV herfst 2010,  pp. 133-138
 • Jan Prij (2010): ‘Maak het politieke domein kleiner en sterker’, CDV in gesprek met Roel Bekker, Gerrit de Jong & Jan Schinkelshoek in: Hans Borstlap, Gerrit de Jong & Jan Prij (red): ‘Het mes erin?! Snijden in de overheidsbureaucratie’, CDV herfst 2010, pp. 148-153
 • Jan Prij (2010): Interview met Herman Noordergraaf: ‘Diaconaat als structurele pijler van het kerk-zijn’, NRK 05-10
 • Jan Prij (2010): Interview met Jan de Bas: ‘Psalmen als bakens in de tijd’, NRK 04-10
 • Jan Prij (2010): ‘De vriendelijke lokale overheid dicht bij de burger is een fictie’, CDV in gesprek  met Paul Frissen in: ‘Amsterdam is Ameland niet’, CDV lente 2010, pp. 59-66
 • Jan Prij en Paul van Velthoven (2010): ‘Lingewaal: burgers actief bij het beleid van de gemeente betrokken’, CDV in gesprek met Loes van Ruijven-van Leeuwen in: ‘Amsterdam is Ameland niet’, CDV lente 2010, pp. 109-114
 • Jan Prij en Paul van Velthoven (2010): ‘Commissie Van der Tak: Vertrouwen in de overheid met slagvaardiger bestuur’, CDV in gesprek met Sjaak van der Tak in: ‘Amsterdam is Ameland niet’, CDV lente 2010, pp. 123-128
 • Theo Brinkel, Hans-Martien ten Napel & Jan Prij (2009): ‘Opnieuw verder kijken dan de eigen neus lang is’ in: Theo Brinkel, Hans-Martien ten Napel & Jan Prij (red): ‘Krachtproef Europa’, CDV herfst 2009, pp. 16-24
 • Jan Prij (2009): ‘De EU is verworden tot een gebruiksartikel’, CDV in gesprek met Rob Riemen in: Theo Brinkel, Hans-Martien ten Napel & Jan Prij (red): ‘Krachtproef Europa’, CDV herfst 2009, pp. 47-53
 • Theo Brinkel & Jan Prij (2009): ‘Ik zeg niet dat Europa te deftig is, maar het heeft er wel trekjes van’, CDV in gesprek met Wim van de Camp in: Theo Brinkel, Hans-Martien ten Napel & Jan Prij (red): ‘Krachtproef Europa’, CDV herfst 2009, pp. 125-130
 • Jan Prij (2009): Praktisch idealisme – Adil Őz : ‘Ik heb een hekel aan doemdenkers en neezeggers’ in: Paul van Geest, Shekufeh Jalili Manesh, Jan Prij & Andrea van de Velde (red): ‘Tegengif in crisistijd’, CDV lente 2009, pp. 44-45
 • Jan Prij (2009): Praktisch idealisme – Jop van der Linden: ‘Net dat stapje verder zetten dan voor de hand ligt’ in: Paul van Geest, Shekufeh Jalili Manesh, Jan Prij & Andrea van de Velde (red): ‘Tegengif in crisistijd’, CDV lente 2009, pp. 94-95
 • Jan Prij (2009): Praktisch idealisme- Paul Schenderling : ‘Offervaardigheid en onbaatzuchtigheid essentieel voor samenleving’ in: Paul van Geest, Shekufeh Jalili Manesh, Jan Prij & Andrea van de Velde (red): ‘Tegengif in crisistijd’, CDV lente 2009, pp. 146-147
 • Marcel ten Hooven & Jan Prij (2008): ‘Los Angeles aan de Noordzee. Toekomstbeeld of spookbeeld’, CDV in gesprek met Piet Eichholz & Wim ter Keurs in: Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’, CDV herfst 2008, pp. 82-89
 • Jan Prij (2008): ‘Ik weiger me bij een situatie van krimp neer te leggen’, CDV in gesprek met Burgemeester Jan-Frans Mulder in: Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’. CDV herfst 2008, pp. 123-124
 • Jan Prij (2008): ‘Krimp nog nergens leidende gedachte in beleid’, CDV in gesprek met Bas Jan van Bochhove in: Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’, CDV herfst 2008, pp. 155-159
 • Jan Prij (2008): ‘Haal de kramp uit de krimpdiscussie’, CDV in gesprek met Toine Gresel in: Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’, CDV herfst 2008, pp. 160-161
 • Marcel ten Hooven & Jan Prij (2008): ‘Tegen de valse tegenstellingen’, CDV in gesprek met minister Ernst Hirsch Ballin in: Marcel ten Hooven, Peter Cuyvers, Martijn Lampert & Jan Prij: ‘Benauwd in het midden’, CDV zomer 2008, pp. 96-102
 • Marcel ten Hooven & Jan Prij (2008): ‘De conflictueuze en verbindende kracht van religie’, CDV in gesprek met Gerard de Korte, Henk Vroom en Raymond Gradus in: Marcel ten Hooven, Peter Cuyvers, Martijn Lampert & Jan Prij: ‘Benauwd in het midden’, CDV zomer 2008, pp. 144-154
 • Marcel ten Hooven & Jan Prij (2008): ‘Hoe het superkapitalisme te beteugelen?’, CDV in gesprek met Frans de Nerée tot Babberich, Paul Kalma & Bert de Vries in Marcel ten Hooven, Peter Cuyvers, Martijn Lampert & Jan Prij: ‘Benauwd in het midden’, CDV zomer 2008, pp. 223-233
 • Paul van Velthoven en Jan Prij (2008): ‘Besef van gemeenschappelijke cultuur met Vlaanderen ontbreekt bij Nederlanders’, CDV in gesprek met Paul Beugels & Wilfried Vandaele in: Paul van Velthoven, Isabelle Dupré, Jan de Groof en Leo Klinkers (red): ‘België, waarheen?’, CDV lente 2008 pp. 126-131
 • Paul van Velthoven en Jan Prij (2008): ‘Nationale overheden belemmeren euregionale samenwerking’, CDV in gespek met Léon Frissen & Steve Stevaert in: Paul van Velthoven, Isabelle Dupré, Jan de Groof en Leo Klinkers (red): ‘België, waarheen?’, CDV lente 2008 pp. 145-149

Overwegingen en lezingen 

 • Jezelf geven als gave, 19 november 2014, BMVier Rotterdam
 • Verontrustend burgerschap, Lezing 2 november  2014, Eigenwijs Gouda
 • Een parel in Gods ogen, 27 juli 2014, Buurtkerk Rotterdam
 • Hoe kom ik uit een DIP?, 27 april 2014 Buurtkerk Rotterdam
 • God en Mammon, 2 maart 2014, BSK Rotterdam
 • Dat blinde ogen worden geopend, 12 januari 2014 BMVier Rotterdam
 • ‘Rachab’  8 december 2013, Bergsingelkerk Rotterdam
 • ‘Je bent al gezien’, 1 september 2013, Gereformeerde kerk Zevenbergen
 • Ja-maar’, Buurtkerk Rotterdam, 30 juni 2013
 • Het trauma  van Plato‘, Studiegroep Publieke Dialoog Utrecht, 25 juni 2013
 • Uit de schaduw stappen‘, Bergsingelkerk Rotterdam, 9 juni 2013
 • Publieke liefde, Vrijzinnige Gemeente Boskoop, 24 februari, 2013
 • De bruiloft te Kana, Bergsingelkerk  Rotterdam, 20 januari 2013
 • De Zwarte Zwadderneel en de Bijbelse profetie, Buurtkerk Rotterdam,  9 december 2012
 • Afhankelijkheid als schrikbeeld, Bergsingelkerk Rotterdam 29 juli 2012
 • De gelijkenis van het mosterdzaadje, Valkkoog, 17 juni 2012
 • De ontmaskering van de hokjesgeest, BMVier Rotterdam, 20 mei 2012
 • Wees niet onverschillig! Bergsingelkerk Rotterdam, 30 oktober 2011
 • Je bent niet alleen, Bergsingelkerk Rotterdam, 5 juni 2011

Redactiewerk

 • Pieter Jan Dijkman, Valerie Frissen & Jan Prij (red): Biopoltiek: de macht van Big Data, CDV herfst 2014
 • Theo de Boer, Pieter Jan Dijkman, Paul van Geest & Jan Prij (red): Biopolitiek: over de beheersing van leven en dood, CDV lente 2014.
 • Waar sta ik voor op? Over het productief maken van idealen en een andere overheid, Stichting Beroepseer, in samenwerking met A+O fonds Rijk, december 2013
 • Hans Borstlap, Gerrit de Jong & Jan Prij (red): ‘Het mes erin?! Snijden in de overheidsbureaucratie’, CDV herfst 2010
 • Theo Bovens, Paul van Geest & Jan Prij (red): ‘Amsterdam is Ameland niet’, CDV lente 2010
 • Marcel ten Hooven & Jan Prij, Jan Jacob van Dijk, Pieter Omtzigt & Hein Pieper (red): ‘Voorbij de crisis’, CDV winter 2009
 • Theo Brinkel, Hans-Martien ten Napel & Jan Prij (red): ‘Krachtproef Europa’, CDV herfst 2009
 • Paul van Geest, Shekufeh Jalili Manesh, Jan Prij & Andrea van de Velde (red): ‘Tegengif in crisistijd’, CDV lente 2009
 • Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’, CDV herfst 2008
 • Marcel ten Hooven, Peter Cuyvers, Martijn Lampert & Jan Prij (red): ‘Benauwd in het midden’, CDV zomer 2008

Redactioneel commentaren

 • Pieter Jan Dijkman, Valerie Frissen &  Jan Prij (2014) ‘Kan de mens antwoorden en hoe?’ in: Pieter Jan Dijkman, Valerie Frissen & Jan Prij (red): Biopoltiek: de macht van Big Data, CDV herfst 2014, pp 26-32 
 • Theoo de Boer, Pieter Jan Dijkman,  Paul van Geest & Jan Prij (2014) ‘Leven als gave en  opgave’ in: Theo de Boer, Pieter Jan Dijkman, Paul van Geest & Jan Prij (red): Biopolitiek: over de beheersing van leven en dood, CDV lente 2014, 26-34.
 • Gerrit de Jong & Jan Prij (2010) ‘Wie durft?’ in: Hans Borstlap, Gerrit de Jong & Jan Prij (red): ‘Het mes erin?! Snijden in de overheidsbureaucratie’, CDV herfst 2010, pp. 16-23
 • Theo Bovens, Paul van Geest & Jan Prij (2010): ‘Eenvormigheid brengt samenleving en bestuur in de knel’ in: ‘Amsterdam is Ameland niet’, CDV lente 2010, pp. 16-26
 • Paul van Geest & Jan Prij (2009): ‘Vooruitgangsgeloof noodzakelijk, maar niet tot elke prijs’ in: Paul van Geest, Shekufeh Jalili Manesh, Jan Prij & Andrea van de Velde (red): ‘Tegengif in crisistijd’, CDV lente 2009, pp. 16-24
 • Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (2008): ‘Een ander Nederland vergt nieuw rentmeesterschap’ in: Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon (red): ‘Krimpen zonder klein te worden’, CDV herfst 2008, pp. 16-24
 • Marcel ten Hooven & Jan Prij (2008): ‘Op zoek naar verbinding’ in: Marcel ten Hooven, Peter Cuyvers, Martijn Lampert & Jan Prij: ‘Benauwd in het midden’, CDV zomer 2008, pp. 16-25

Verslaglegging 

 • Vakmanschap en Samenwerking, Stichting Beroepseer Den Haag 14 november 2013
 • Zorgen dat het past-de aftrap’, A+O Fonds Rijk, Utrecht, 31 oktober 2013
 • Wat is de functie van de ambtenaar?, Stichting Beroepseer Utrecht, 23 september 2013
 • Staan de professionaliteit en de loyaliteit van ambtenaren onder druk? , Stichting Beroepseer, Den Haag 16 september 2013
 • Zelfsturende professionals.  hoe stuur je ze aan?, Netwerk  RCG DWO, Delft, 16 mei 2013
 • Echte leiders dienen het openbaar bestuur, Stichting Beroepseer, Den Haag, 14 mei 2013
 • Vakmanschap en lef van rijksambtenaren, Stichting Beroepseer, Utrecht 4 maart 2013