Aanbod

Zinnen Over Zin levert beschouwende teksten over economie, politiek, filosofie en religie. De teksten geven op eigen wijze antwoord op de aloude vraag van religie, filosofie en de kit-kat reclame ‘Waar zijn we nou helemaal mee bezig?’ Ook in het redactiewerk en het spreken staat verheldering van waar het echt om draait centraal. Ik werk als publicist, redacteur en (s)preker voor bedrijven, politieke organisaties en overheidsinstellingen.

Proeven van  zinvol werk

  • VNO-NCW: Bilderbergessay 2013: Over zelfgenoegzame harken en het inlevingsvermogen van partners
  • Christen Democratische Verkenningen, politiek wetenschappelijk kwartaaltijdschrift van het wetenschappelijk instituut voor het CDA; ik was 8 jaar redactiesecretaris. Overzicht van mijn artikelen in Christen Democratische Verkenningen
  • Nederlands Dagblad
  • Filosofie & Praktijk
  • Christelijk Weekblad; voorheen Centraal Weekblad
  • Nieuw Rotterdams Kerkblad
  • Stichting Beroepseer
  • Het goede leven
  • De politieacademie

Lees mijn publicaties en boekbesprekingen of bekijk het aanbod in het complete publicatie overzicht.

Auteur en aanbod
Schrijven en spreken

Ik richt mij vooral op het schrijven van filosofische teksten over economie en bedrijf, politiek en religie. Ook verzorg ik redactiewerk en (s)preek ik over levensbeschouwelijke thema’s.

Interesse?
U kunt mij benaderen voor inspirerende, creatieve en goed doordachte teksten, redactiewerk en voor lezingen. Wanneer u contact opneemt, kunnen we nadere afspraken maken: Contact met Jan Prij

CV
Over mijn loopbaan: Jan Prij op LinkedIn

Meer informatie
Over voorkeuren die mijn werk beïnvloeden, lees verder bij Auteur