In het jaar dat ik 50 ben geworden (op 19 februari)  heb ik niet een boom geplant, krijg ik geen kind, maar komt mijn boek uit: God en geld.

God en geld

 

Dit boek belicht  aan de hand van de lotgevallen van Hermes de verbindende en ook verraderlijke, vormende en vierende rol van religie, economie en politiek. Het is een vaccin tegen ‘ het Trump virus’  het jezelf op de eerste plaats zetten. In het boek staat hermeneutiek centraal, de kunst om via taal verschillende werelden met elkaar te verbinden, hoe moeilijk dat ook is. Gegeven de platte taal en het gebrek aan goed gesprek rond religie, economie en politiek is de nood hiertoe alleen maar groter geworden. Het is niet minder dan een beschavingsopdracht.

 

Boekpresentatie op 20 april met Ernst Hirsch Ballin en Ruben van Zwieten
Op vrijdag 20 april vanaf 16.30 is de boekpresentatie bij boekhandel Donner (Coolsingel 119) in Rotterdam. Ernst Hirsch Ballin en Ruben van Zwieten zullen als eerste op het boek reageren. Ruben van Zwieten (1983) is initiatiefnemer van De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie, gevestigd in Amsterdam op de Zuidas en in Rotterdam op het Weena. Ernst Hirsch Ballin (1950) is universiteitshoogleraar aan de Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam.

God en geld aanbieding foto’s:  Dirk Hol

 

Over God en geld
‘De veronderstelde tegenstelling tussen God en geld, tussen het ‘hogere’ en het ‘lagere’ berust op een misverstand, zowel over de  aard van religie als ook over de aard van economie. Jan Prij nodigt ons in een passievol betoog uit om opnieuw te ontdekken waar religie, economie en politiek in wezen om draaien. Een inspirerend, optimistisch pleidooi voor een nieuwe  samenleving. Een samenleving waarin de hermeneutiek centraal staat: de kunst van het overbrengen, vertalen en vertolken’ (uitgeverij Klement)

Hermes als bode van de goden, beschermheilige van handelaren en dieven en vredestichter
Dit boek illustreert het problematische van onze standaardopvattingen over religie, economie en politiek en zet daar een andere manier van kijken tegenover.
Aan de basis daarvan staat een visie op religie als gehoor geven aan een verontrustend appel, dat onze positie als selfmade man radicaal onder kritiek stelt en die laat zien hoezeer ons lot feitelijk verbonden is met dat van anderen. In deze zogenaamde hermeneutiek draait het om het vertalen van goddelijke boodschappen die vanuit de hoogte, breedte en diepte kunnen komen (Deel I). Op basis van Hermes, niet voor niets beschermheilige van handelaren én dieven, stellen we ook de standaardopvattingen rond economie aan de kaak (Deel II). Economie is vanuit hermeneutisch perspectief eerder te verstaan als een poging om op inventieve wijze andermans verlangens en idealen productief te maken dan als een platte belangenstrijd. Economie heeft veel meer met pogingen tot verbinding van hemel en aarde te maken dan doorgaans wordt aangenomen. We bestrijden dan ook het platte beeld van economie als een dismal science , als een naargeestige wetenschap die zich als een self-fulfilling prophecy helaas steeds meer heeft vertaald in de werkelijkheid. Vervolgens gaan we na wat de misvattingen zijn van de gangbare opvatting van de politiek als machtsstrijd en botte daadkracht (Deel III). Daar stellen we een politiek tegenover die meer is gebaseerd op de kracht van woorden, het vertolken van nog ongehoorde perspectieven en het vermogen tot vrede stichten. De drie delen rond religie, economie en politiek openen met een korte vooruitblik en een bijpassende thematische introductie een bevatten bijpassende thematische hermeneutische intermezzo’s over ‘verbinden, ‘verraden’, ‘vormen’en ‘vieren.’

Thema: