Voor alle mensen van goede wil
Waarom is de encycliek Laudato Si: de zorg voor ons gezamenlijk huis van Paus Franciscus niet alleen interessant voor katholieken, maar ook voor protestanten, ja voor alle mensen van goede wil? Wat is de kernboodschap van de zogenoemde groene encycliek van de Paus die tegelijkertijd veel meer is dan dat? En welk onderliggend probleem agendeert hij? Wat kunnen wij met deze pauselijke rondzendbrief in ons dagelijks leven?

Inleiding op de encycliek
In de leerhuisavond van dinsdag 11 oktober vanaf 20.00 uur gaan we over dit soort vragen met elkaar in gesprek. De encycliek zal eerst kort worden ingeleid door Jan Prij.
Bewogenheid om het lot van de schepping is volgens de Paus cruciaal in het tegenspreken van wat de Paus de ‘cultuur van verspilling’ en de ‘mondialisering van de onverschilligheid’ noemt. Waardoor worden wij bewogen? Hoe kunnen bronnen van bewogenheid worden ontsloten? En is dat dan genoeg om het tij te kunnen keren? We zullen zien dat bij de Paus klassieke theologische begrippen als dankbaarheid en genade nieuwe glans krijgen. En dat hij ons uitnodigt anders te kijken naar de Schepping.

laudato-si

Gesprek over Laudato Si
Nieuwsgierig geworden naar een inkijkje in- en gesprek over- deze opzienbarende encycliek van een van de meest spirituele wereldleiders van deze tijd? Schuif dan 11 oktober in de Samaritaan, Lisplein 1, vanaf 20.00 uur.

Achtergrond 
Deze leerhuisavond ia de 2e in een serie van 4. Achtergrondmateriaal is het boek Op de rug van de tijger van Theo Salemink, georganiseerd door betrokkenen  bij de Bergsingelkerk en de Samaritaan.  Kennis van deze literatuur is niet noodzakelijk om aan de leerhuisavonden mee te kunnen doen. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij een van de kernproblemen van deze tijd is voldoende. zie ook de website van de Bergsingelkerk en de Samaritaan

op-de-rug-van-de-tijger

Aanraken en aanhaken

Overwegingen en lezingen, 18 december 2015, door Jan Prij

Overweging 5 juli 2015,  Bergsingelkerk Rotterdam
Lezingen Ezechiël 2: 1-7; Marcus 6:1-6

 

Een aanraking kan iemand genezen.
Iemand aan kunnen raken en zelf geraakt worden door iets of iemand.
In deze beweging zit misschien wel heel de genezing van de mens verschoven.
Aanraakbaarheid. We hoorden zoiets al in de lezing van vorige week.
De twaalf jaar bloedvloeiende vrouw hoeft zich niet meer onrein te voelen.
Ze raakt Jezus aan.
In deze mens is het heilige niet dodelijk ongenaakbaar
maar aanraakbaar geworden.
De vrouw mag zijn wie ze is. Een dochter van God, in plaats van een besmet iemand.
En in hetzelfde verhaal mag ook het dochtertje van Jaïrus, op eigen benen staan.
Bevrijdt van de verstikkende hand van haar vader,
niet meer als dochter van de overste van de synagoge,
levend in een glazen huis, maar als zichzelf.
Even beschermend als verstikkend heeft de hand van Jaïrus op het kind gerust. Jarenlang. Nu wordt zij door de aanraking van Jezus opgericht.

Lees verder »

Thema: