Het alternatief voor de zorg

Publicaties, 25 januari 2016, door Jan Prij

Humaniteit boven bureaucratie
Dag in dag uit verlenen artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers en vrijwilligers geweldige zorg. Ook ontstonden er de afgelopen jaren prachtige initiatieven om de zorg te verbeteren. Tegelijkertijd bestaat er bij veel zorgverleners en patiënten frustratie en onbegrip over het zorgbeleid van verschillende overheden. Deze bekijken de zorg eenzijdig als kosten post. Een relatie met partijen in de zorg verandert in een machtsstrijd die gewonnen moet worden. Dit roept veel weerstand op, verspilt energie, ontmoedigd en remt de positieve ontwikkelingen.

Botsende werelden
Het alternatief voor de zorg legt die twee werelden naast elkaar en bepleit voor een perestrojka in de zorg. Het doet een klemmend beroep aan de overheden en alle partijen in de zorg om de blik te verbreden en zich te richten op het ontketenen en faciliteren van de overvloedig aanwezige positieve krachten. Het alternatief voor de zorg dient zich immers allang aan. Het boek eindigt met het richtinggevend manifest ‘Beroepseer + zorg op maat =het alternatief’ Voor dit boek verzorgde ik de duo-portretjes (zorgverlener en patiënt) en verschillende interviews met o.a Margo Trappenburg, Evelien Tonkens & Lewi Vogelpoel en Andries Baart. Zie: het alternatief voor de zorg

Praktische wijsheid
We geloven dat het anders kan, en er zelfs veel zit in de praktische wijsheid: ‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag’. Onze overtuiging is dat voor goede zorg gemotiveerde zorgprofessionals nodig zijn met beroepseer en beroepstrots. Echte kwaliteit kan pas tot bloei komen als deze voortkomt uit de verbinding tussen vakmanschap, persoonlijke betrokkenheid en morele verantwoordelijkheid. We geloven verder dat zorgprofessionals en patiënten niet tegenover elkaar staan, maar op elkaar zijn aangewezen.

 

 

het_alternatief_voor_de_zorg

Thema: